0 Items(s)

Ponni

*KE Idli Thosai Rice 1Kg
$2.00
*KE Idli Thosai Rice 2 Kg
$3.90
*KE Idli Thosai Rice 5Kg
$7.00
*KE Parboiled Rice Th 50Kg
$78.00
*KE Parboiled Rice Thai 1Kg
$2.00
*KE Parboiled Rice Thai 5Kg
$7.90
*KE Ponni Parboiled Rice 10Kg
$13.00
*KE Ponni Parboiled Rice 1Kg
$1.50
*KE Ponni Parboiled Rice 2 Kg
$2.90
*KE Ponni Raw Rice 1 Kg
$2.50
*KE Ponni Raw Rice 5 Kg
$10.00
*KE Ponni Rice 5Kg
$6.90
House Ponni Rice 25 Kg
$35.00
Karthika Ponni Rice 25Kg
$34.00
Ketupat Mini 33 X 20gm
$3.20
Nalam Bamboo Rice 500G
$5.50