0 Items(s)

Ponni

House Ponni Rice 25 Kg
$35.00
Karthika Ponni Rice 25Kg
$34.00
KE Idli Thosai Rice 1Kg
$2.00
KE Idli Thosai Rice 2 Kg
$3.90
KE Idli-Thosai Rice 5Kg
$7.00
KE Parboiled Rice Th 1Kg
$2.00
KE Parboiled Rice Th 50Kg
$78.00
KE Parboiled Rice Th 5Kg
$7.90
KE Ponni Parboiled Rice 10Kg
$13.00
KE Ponni Parboiled Rice 1Kg
$1.50
KE Ponni Parboiled Rice 2 Kg
$2.90
KE Ponni Raw Rice 1 Kg
$2.50
KE Ponni Raw Rice 5 Kg
$10.00
KE Ponni Rice 5Kg
$6.90
Ketupat Mini 33 X 20gm
$3.20
Nalam Bamboo Rice 500G
$5.50